top of page
Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry
heikki.santti@saunalahti.fi
pekka.kansanen@pp.inet.fi

https://www.facebook.com/Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry

Lapinnokan lintutorni on nyt valmis!! Katso kuva alempana

 

Myös Karvastenlahden lintutorni korjattiin.

Tule mukaan toimintaan!

 

Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry on perustettu paikallisista toimijoista 23.9.2010. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien ja luonnon hoitamista, Saarioisjärven suojelua ja kehittämistä virkistys-, kalastus-, ja lintujärvenä.

 

Saarioisjärven virkistyskäyttöarvoa vähentävät järven mataluus sekä rantojen voimakas soistuminen, ruohottuminen sekä umpeenkasvu.

Alueen hoidolla pyritään parantamaan virkistyskäyttömahdollisuuksia kuten kalastusmahdollisuuksia, retkeilyä ja lintuharrastusta.

 

Valkeakoskella sijaitseva Saarioisjärvi on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Vanajaveden lintualueita. Saarioisjärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas lintujärvi. Saarioisjärvelle on valmistunut vuonna 2010 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2011–2021, ja se on tehty yhteistyössä alueen maanomistajien ja alueella toimivien järjestöjen kanssa.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan pohjaten Saarioisjärvelle on teetetty kunnostussuunnitelma, joka valmistui 2014–2015 taitteessa.

 

Saarioisjärvi on mukana valtakunnallisen Freshabit-LIFE-IP-hankkeen kohdejärvenä. Vanajavesikeskus koordinoi Vanajaveden alueen kokonaisuutta.


 

Lapinnokan lintutornin rakentamista tukivat

Valkeakosken kaupunki

Sääksmäen manttaalikuntasäätiö

Valkeakosken lintuharrastajat ry

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry

Kone Mölli 

Vanajavesisäätiö

Jutikkalan säätiö

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Häggblom & Partners Ltd

HH Capital Ltd

Toijalan rakennustarvike Oy

Toijalan värikauppa Oy

Relove Oy

Tilitoimisto Konsilo / Seppo Tolvanen

Pelto-Jutikkalan tila

Uittamontila

Lintulan luova toimisto

UPM-Kymmene Oyj

Innojiit Oy

Rauno Varma

Risto Kilpiäinen

Elina ja Tapio Heikkinen

Maija-Liisa Sirola

Jaakko Rislakki

Birdlife Suomi keräys 

( 66 lahjoittajaa)

Hankkeen toteutti

Saariosjärven hoito- ja kehittämisyhdistys


  

 

 

BirdLife Suomi keräys tuotti 3 100 euroa.

Yksityisiä lahjoittajia oli 66,

mm. seuraavat 41 henkilöä:

Autiomäki Laura

Eskolin Hannu

Hakala Jorma

Haukkovaara Olli

Ilkka Juha

Jakobsson Elise

Joki Harri

Juvonen Seppo

Kallio Jussi

Kansanen Pekka

Kesola Hannu

Kettunen Paavo

Kilpiäinen Risto

Klasi Jarmo

Koivunen Tapani

Korsi Eino

Lehtimäki Olli

Lehtinen Marja

Leskelä Jukka

Leuhtonen Juha

Luoma Kati

Marjomaa Pekka

Mäkelä Erkki O

Mäkelä Jonne

Mäki-Laurila Hannu

Palo Lea

Peltoniemi Oskari

Ringbom Esa

Ruuskanen Keijo

Santti Heikki

Seipiö Seppo

Similä Hannu

Siponen Jorma

Suokas Virpi

Torkko Mea

Tuomarla Heimi

Tuominen Markku 

Työppen Ville

Vilkki Matti

Virtanen Esko

Lapinnokan torni.jpg
bottom of page