Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry
heikki.santti@saunalahti.fi
pekka.kansanen@pp.inet.fi

https://www.facebook.com/Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry

Lapinnokan lintutorni on nyt valmis!! Katso kuva galleriasta.

 

Myös Karvastenlahden lintutorni korjattiin.

Tule mukaan toimintaan!

 

Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry on perustettu paikallisista toimijoista 23.9.2010. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien ja luonnon hoitamista, Saarioisjärven suojelua ja kehittämistä virkistys-, kalastus-, ja lintujärvenä.

 

Saarioisjärven virkistyskäyttöarvoa vähentävät järven mataluus sekä rantojen voimakas soistuminen, ruohottuminen sekä umpeenkasvu.

Alueen hoidolla pyritään parantamaan virkistyskäyttömahdollisuuksia kuten kalastusmahdollisuuksia, retkeilyä ja lintuharrastusta.

 

Valkeakoskella sijaitseva Saarioisjärvi on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Vanajaveden lintualueita. Saarioisjärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas lintujärvi. Saarioisjärvelle on valmistunut vuonna 2010 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2011–2021, ja se on tehty yhteistyössä alueen maanomistajien ja alueella toimivien järjestöjen kanssa.

 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan pohjaten Saarioisjärvelle on teetetty kunnostussuunnitelma, joka valmistui 2014–2015 taitteessa.

 

Saarioisjärvi on mukana valtakunnallisen Freshabit-LIFE-IP-hankkeen kohdejärvenä. Vanajavesikeskus koordinoi Vanajaveden alueen kokonaisuutta.